Brak Safex token i Safex cash

Witam. Już dawno nie zaglądałem do swojego portfela. Zrobiona migracja już dawno a teraz patrzę i brak safex cash i tokem na moim portfelu.
Pomoże ktoś???

Safex5zhkmQj9pmeDXPmdZexpa3REmY3c2gkvFi1HQWbQeVGP4HZ8JN886SAvqrSdbSNw8sMzyTPx2DmHpMkKKhVJa4hpeLRtdC5J

to mój adres

Udostępnianie adresu portfela nie ma sensu, ponieważ Safex jest łańcuchem prywatności, a zawartości portfela nie można przeglądać bez kluczy prywatnych.

Czy zainstalowałeś portfel v2 Orbiter dla nowego blockchaina i zaimportowałeś swój adres Safex5 za pomocą kluczy prywatnych?

[There is no point sharing your wallet address, as Safex is a privacy chain and the contents of a wallet cannot be viewed without the private keys.

Have you installed the v2 Orbiter wallet for the new blockchain, and imported your Safex5 address with your private keys?]

klucze, które powinieneś był zapisać w pliku .txt podczas procesu migracji, jeśli zezwoliłeś portfelowi migracji na utworzenie nowego adresu.

[the keys you should have saved to the .txt file during the migration process, if you allowed the migration wallet to create your new address.]

Nie instalowałem v2 Orbiter bo mam 32bitowy system.
Mam wersję 0,0,8 portfela.

wersja 0.0.8 jest tylko dla starych monet i nie ma znaczenia dla nowych monet blockchain. nie możesz już używać 0.0.8.

[version 0.0.8 is only for the old coins and has no relevance for the new blockchain coins. you are unable to use 0.0.8 anymore.]

To co mam teraz zrobić jak nie będę zmieniać kompa i systemu???

Jak będę mieć inny system i zainstaluję orbitera na innym kompie to będę mieć monety czy znowu muszę zrobić migrację??\

nie wiem, czy niedługo wypuszczony portfel TWM będzie kompatybilny z wersją 32-bitową. wydaje się, że większość tej technologii przechodzi na wersję 64-bitową.

tak długo, jak masz nowy adres i klucze Blockchain Safex, możesz zainstalować portfel na dowolnym innym komputerze, ponieważ monety nie są fizycznie na używanym urządzeniu - są na blockchain, a portfel po prostu łączy się z blockchain, aby sprawdzić saldo i dokonać transakcji.

nie możesz migrować dwa razy (a migracja zakończyła się w listopadzie zeszłego roku, więc byłbyś za późno, gdybyś wcześniej tego nie zrobił)

[i am unaware if the soon to be released TWM wallet will be 32-bit compatible. it seems most of this technology is moving to 64-bit.

so long as you have your new blockchain Safex address and keys, then you can install the wallet on any other computer, as the coins are not physically on the device you are using - they are on the blockchain, and the wallet simply interfaces with the blockchain to view your balance and make transactions.

you cannot migrate twice (and migration finished last november, so you would be too late if you hadnt already done it before then)]

Czyli ewentualnie zostaje mi instalacja nowego systemu 64bit lub inny komp z takim systemem

Jak już raz zrobiłem migrację to te klucze co mam to normalnie otworzę portfel???

@dandabek

Will there be a 32-bit wallet option?

[czy będzie dostępna opcja portfela 32-bitowego]

There is not a 32 bit version of that wallet.

1 Like