Jak wejść do aplikacji

Witam, mam plik wallet, mam prywatny klucz i publiczny klucz ale nie pamiętam hasła do aplikacji. Jak mam dostać się do swoich coinow?

Translation: Hello, I have a wallet file, I have a private key and a public key, but I don’t remember the password to the application. How do I get to my coins?

Jeśli masz klucz prywatny, możesz po prostu przywrócić portfel od zera.

(If you have a private key, you can simply restore the wallet from scratch.)

Jeśli jednak odnosisz się do starej monety Safex, to niestety przegapiłeś migrację do nowego łańcucha blokowego.

(However, if you are referring to the old Safex coin, then unfortunately you have missed the migration to the new blockchain.)